Từ khóa: Audio History

Làm sao để sử dụng ”Ok Google” ở bất cứ màn hình nào của Android

Công nghệ ngày càng phát triển và đa dạng, như trước đây chúng ta khi muốn tìm kiếm gì đó trên google phải sử dụng bàn phím máy tính gõ vào thành tìm kiếm của Google, nhưng bây giờ đây bạn chỉ cần nói để khởi chạy công cụ tìm kiếm bằng giọng nói do …

Back To Top