Từ khóa: tính năng thay toán Android Pay

Tải về APK thay thế Google Wallet bằng Android Pay

Google Wallet hiện tại đã cũ và Google đã công bố Android Pay thay thế cho Google Wallet. Android Pay là một ví thanh toán tự động online trực tuyến. Tuy nhiên nhiều người dùng sẽ phải chờ đợi bản cập nhật thay thế này của Google. Tuy nhiên nếu bạn muốn trải nghiệm sớm …

Back To Top