Từ khóa: thiết lập Hexlock

Khóa các ứng dụng Android với Hexlock

Mã PIN là một biện pháp an ninh cần thiết để bảo vệ các ứng dụng và dữ liệu của bạn, nhưng có những lúc bạn muốn có một mức độ chi tiết hơn về kiểm soát. Đó chính xác là những gì Hexlock cho bạn app-by-app kiểm soát bảo vệ mật khẩu. Với cài …

Back To Top