Từ khóa: thiết kế UI

Cập nhật Floatify lên phiên bản 8.0 với tính năng New Features và tùy chỉnh tùy chọn

Khi Google công bố tính năng trên Lollipop một năm trước đây, cùng với thông báo Heads-up, Floatify là một trong những ứng dụng đầu tiên mang thông báo Heads-up ngay cả trước khi Android Lollipop ra đời. Tuy nhiên, khi Android Lollipop đã được phát hành với thông báo heads-up. Floatify hóa ra là …

Back To Top