Từ khóa: thay đổi số điện thoại trong WhatsApp

Cách thay đổi số điện thoại trong WhatsApp

WhatsApp là một ứng dụng nhắn tin đa nền tảng, cho phép bạn nhắn tin mà không cần phải trả phí tin nhắn SMS và đã có các phiên bản dành cho iPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone… thông qua kết nối internet. Ngoài ra nó còn có nhiều tính năng đang cần chờ bạn khám phá …

Back To Top