Từ khóa: Teamwin Recovery Project

Làm thế nào để cài đặt TWRP 3.0 sử dụng fastboot trên Android

Teamwin Recovery Project, thường được gọi là TWRP, vừa phát hành một phiên bản recovery mới. Phiên bản mới đi kèm với thiết kế hoàn toàn mới và hiện đại phù hợp hơn với thiết kế của phiên bản Android mới nhất. Ngoài những thiết kế mới, TWRP 3.0 cũng đi kèm với một số cải …

Back To Top