Từ khóa: tài khoản Microsoft

Làm thế nào đồng bộ hóa máy tính Windows 10 với điện thoại Android

Người ta không thể phủ nhận tính năng đồng bộ điện thoại với máy tính hoặc máy tính xách tay của bạn. Có thể là với việc chuyển giao dữ liệu hoặc cho các thiết lập, đồng bộ luôn được yêu thích và chào đón. Người dùng điện thoại Windows có được sự hỗ trợ đầy đủ …

Microsoft Word, Excel và Powerpoint đã có trên điện thoại Android

Microsoft Office dành cho điện thoại thông minh Android cuối cùng cũng được phát hành. Cuộc hành trình đến điện thoại đã đưa ra một thời gian dài, với Office Suite đang được có sẵn trên máy tính bảng Android trong một thời gian, nhưng bây giờ Microsoft Word, Microsoft Excel và Microsoft Powerpoint có sẵn …

Back To Top