Từ khóa: Samsung Galaxy S5 LTE-A

Hưỡng dẫn cài đặt bản ROM Galaxy S5 LTE-A G906S

Samsung Galaxy S5 đang được bán ra trên toàn thế giới, trong đó có phiên bản Samsung Galaxy S5 LTE-A G906S và thiết bị này đang nhận được các ứng dụng, các bản Rom từ phía cộng đồng phát triển Android. Các bản Rom tùy chỉnh đã chính thức có mặt cho thiết bị này và phiên bản mong …

Back To Top