Từ khóa: ROM Android 4.4 cho Sony Xperia U

Cài đặt Android 4.4 KitKat cho Sony Xperia U với ROM CM 11

Hệ điều hành Android 4.4 KitKat cũng đã được Google giới thiệu tới công chúng nhưng nó lại không tối ưu nhiều mà còn sinh ra nhiều vấn đề kèm theo bởi nó hỗ trợ quá nhiều thiết bị với các cấu hình phần cứng khác nhau. Để đáp ứng được vấn đề hỗ trợ tốt …

Back To Top