Từ khóa: Reset Factory

Cài đặt OxygenOS cho điện thoại OnePlus One

Người dùng Oneplus đã có một tiến thoái lưỡng nan trong năm nay khi các mối quan hệ tuyệt vời giữa Cyanogen và Oneplus gặp một kết thúc có hậu chứ không phải gạch đá lẫn nhau. Mặc dù Cyanogen đã hứa hỗ trợ và cập nhật trên các thiết bị Oneplus với hệ điều hành của nó, …

Back To Top