Từ khóa: Quick Charge

Mẹo sạc nhanh cho Pin SmartPhone và Tablet

Đối với các dòng sản phẩm SmartPhone và Tablet hiện nay tốn kha nhiều điện bởi các công nghệ được tích hợp trên các sản phẩm cần phải có nguồn điện duy trì đảm bảo hoạt động thông suốt. Tuy nhiên các công nghệ này chưa thực sự tiến kiệm điện khiến cho việc tiêu …

Back To Top