Từ khóa: PhilZ ClockworkMod Recovery

Hướng dẫn cài đặt PhilZ CWM Recovery cho Sony Xperia Z C6602 / C6603

Đối với CWM Recovery thì không còn quá xa lại với chúng ta. Nhưng PhilZ CWM Recovery một nhánh riêng được phát triển dựa trên CWM Recovery vì thế bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó thay cho CWM Recovery truyền thống. Ở bài này xaiandroid hướng dẫn bạn cài đặt PhilZ CWM Recovery …

Back To Top