Từ khóa: Nexus 7 Wifi 2013

Hướng dẫn cài đặt bản cập nhật Android 6.0.1 Marshmallow OTA và nguyên bản cho Nexus 7

Với việc phát hành bản cập nhật Android 6.0.1 Marshmallow thì không thể không bỏ qua được Nexus 7. Với những ai đang sử dụng Nexus 7 thì ngay từ bây giờ có thể tiến hành cài đặt bản cập nhật Android 6.0.1 này với dung lượng khoảng 75MB. Ở hướng dẫn này xaiandroid hướng …

Back To Top