Từ khóa: Mowmo

Làm thế nào để áp dụng Icon Pack ngay trong Google Now Launcher

Google Now Launcher là launcher mặc định được tìm thấy trong các thiết bị Nexus và Motorola. Đó là hoàn toàn đẹp mà mặc định như vậy không cần phải đoái hoài tới bloatware để có được nó. Mặc dù toàn bộ hệ điều hành Android được xây dựng xung quanh các khái niệm về tùy …

Back To Top