Từ khóa: Moto

Cài đặt TWRP Recovery và Root Moto G7 Plus

Motorola Moto G7 Plus là một trong những thiết bị trong gia đình Moto G7 được ra mắt vào tháng 2 năm 2019. Nó mang đến cho bạn trải nghiệm Android nguyên bản, một thứ mà Motorola đã xây dựng hình ảnh của mình xung quanh khi bắt đầu dòng G. Thiết bị này hiện …

Root Moto G5S và cài đặt TWRP Recovery

Kể từ khi bị tách khỏi Google, hầu hết mọi người sẽ đồng ý rằng Motorola đã lạc lối. Mặc dù về mặt tài chính dường như đã tìm được đường đi, các thiết bị của công ty không kích thích những người đam mê như trước đây. Bất kể Moto G5sS, một chiếc điện …

Cài TWRP Recovery 2.8 cho Nexus và thiết bị Moto

Recovery được biết đến và một trong những phục hồi tùy chỉnh sử dụng nhiều nhất trên thiết bị Android khác nhau và ở đây chúng ta đang nói về TWRP Recovery hoặc TeamWin Recovery. Độc đáo đầu tiên bao giờ để mang lại cảm ứng giao diện hỗ trợ cho hệ thống Android Recovery. Và không chỉ …

Back To Top