Từ khóa: JPEG

Nâng cao chất lượng hình ảnh trên Android với Snapseed

Các bức ảnh trên điện thoại đôi khi không được chất lượng cho lắm vì 1 số nguyên nhân nào đó. Với ứng dụng Snapseed bạn có thể nâng cao chất lượng của hình ảnh, chuyển đồi hay chia sẻ một cách dễ dàng hơn với Snapseed. Dễ dàng điều chỉnh hình ảnh của bạn với tính …

Back To Top