Từ khóa: I9070

Cài đặt Android 4.4.2 Kitkat cho Galaxy S Advance với ROM CM11

Galaxy S Advance là một trong những mấu điện thoại được đánh giá cao của Samsung từ thời điểm nó được giới thiệu, nhưng đến này nó vẫn chưa được bất kỳ một bản cập nhật nào từ Samsung cho mẫu điện thoại này. Nhưng bạn cũng có thể nâng cấp nó với bản ROM …

Back To Top