Từ khóa: firmware MRA58N

Cài đặt bản cập nhật MRA58N bằng Factory Image cho Nexus 5

Google gần đây đã phát hành một bản cập nhật mới cho điện thoại hàng đầu của mình, Google Nexus 5. Điều này sẽ cài đặt phiên bản firmware MRA58N. Mặc dù nó vẫn dựa trên Android 6.0 Marshmallow, nhưng nó sửa một số lỗi hệ thống và trải nghiệm cũng như cải tiến sự …

Back To Top