Từ khóa: email android

Ứng dụng mymail thay thế cho ứng dụng email mặc định trên android

mymail là một trong những ứng dụng email có thiết kế khá độc đáo với nhiều tính năng tiện ích dành cho các thiết bị Android cũng như thiết bị iOS và Windows Phone. Nó quản đoực nhiều tài khoản mail đồng thời cùng lúc như: Gmail, AOL, Yahoo Mail, iCloud, Outlook, Hotmail và các dịch vụ …

Back To Top