Từ khóa: điều khiển bằng cử chỉ

Cập nhật Android Wear bổ sung hỗ trợ Wi-Fi tốt hơn, thêm emoji, thao tác cử chỉ, ứng dụng luôn chạy

Trên trang blog chính thức, Google đã công bố nhiều tính năng mới sẽ có trên bản cập nhật tiếp theo cho Android Wear bao gồm: màn hình luôn bật, ứng dụng luôn chạy (always-on screen, always-on apps); hỗ trợ Wi-Fi tốt hơn, điều khiển bằng cử chỉ và thêm biểu tượng emoji. Màn hình …

Back To Top