Từ khóa: điện thoại iPhone

Làm thế nào chuyển dữ liệu từ iPhone sang Android

Bạn chán không dùng điện thoại iPhone và chuyển sang sử dụng điện thoại Android nhưng khi chuyển sang dùng Android thì toàn bộ dữ liệu trên iPhone bạn lại không chuyển sang được điện thoại Android để dùng tiếp. Chính vì thế bạn sẽ cần phải tìm các cách khác nhau để làm sao …

Hướng dẫn chuyển toàn bộ hình ảnh từ điện thoại iPhone sang thiết bị Android

Hàng ngày bạn thường chụp các bức ảnh nhưng mỗi lần chụp là bạn phải lưu vào bộ nhớ trên điện thoại mà không biết cách làm thế nào để chuyển hình ảnh giữa các thiết bị với nhau. Chẳng hạn như bạn có một chiếc điện thoại iPhone và cách hình ảnh trên đó …

Back To Top