Từ khóa: chức năng LTE

Fix LTE không hoạt động trên OnePlus One với Cyanogen OS 12.1 Update

Cập nhật hệ điều hành luôn luôn không được chọn vẹn với hầu hết các thiết bị Android. Mỗi bản cập nhật mới cùng với các tính năng thông thường gây ra các lỗi không lường trước được. Thật không may nó là đúng cho năm 2014 thiết bị không nằm ngoài các lỗi như vậy …

Back To Top