Từ khóa: Trình khởi chạy Pixel

Tải về Pixel Launcher chính thức từ Google Pixel 3 cho thiết bị Android

Google được biết là tinh chỉnh Trình khởi chạy Pixel với mỗi lần lặp mới của dòng sản phẩm Pixel. Những thay đổi này thường nhỏ và tinh tế. Sự thay đổi đáng chú ý nhất mà Google đã từng thực hiện là di chuyển việc loại bỏ tiện ích viên thuốc của Google được giới thiệu …

Back To Top