Từ khóa: tin nhắn thoại

Gửi tin nhắn thoại trên Android bằng WhatsApp

Chắc hẳn không ít lần bạn cảm thấy phải dừng lại một việc gì đó để soạn 1 tìn nhắn và gửi chúng đi thật mất thời gian và vướng víu. Điều này khiến bạn nghĩ tới việc gửi tin nhắn bằng giọng nói tời bạn bè để không phải tốn nhiều thời gian cho …

Back To Top