Từ khóa: ROM CyanogenMod 12.1

Hướng dẫn cài đặt ROM CyanogenMod 12.1 cho Amazon Fire 7 2015

Cuối cùng chiếc máy tính bảng Amazon Fire 7 2015 cũng có firmware Lollipop, nó hoàn toàn sứng đáng với bản ROM CyanogenMod 12.1 tương đối ổn định. Đây là một phiên bản nâng cao của Kindle tablet từ Amazon và đi kèm với một số thông số kỹ thuật tốt có thể hỗ trợ hầu …

Back To Top