Từ khóa: phục hồi

Hướng dẫn cách Backup và Restore điện thoại Android thông qua máy tính Laptop/PC

Việc tạo một bản sao lưu backup trên điện thoại Android là rất cần thiết để đề phòng một số trường hợp lỗi trong quá trình bạn flash kernel không tương thích, hay cài 1 bản ROM tùy chỉnh bị lỗi… và khi đó bạn có thể khôi phục lại điện thoại của bạn bằng bản sao …

Back To Top