Từ khóa: P8

Cài đặt bản cập nhật Android 6.0 Marshmallow chính thức cho Huawei P8 B317

Huawei P8 B317 gần đây đã được cập nhật lên Android 6.0 Marshmallow. Bản cập nhật này mang lại nhiều tính năng mới cho Huawei P8. Sau bản chính thức thì Huawei cũng đã phát hành thêm bản cập nhật EMUI dành cho P8, nhưng firmware Marshmallow sẽ mang lại cho Huawei P8 B317 nhiều tính năng …

Back To Top