Từ khóa: màn hình OLEAD

Giới thiệu Android Wear 2.0 mới của Google

Hai năm trước, Google giới thiệu nền tảng đầu tiên của mình dành cho các thiết bị đeo được trên người. Nhưng mãi tới sự kiện Google I/O 2016 mới tiến hành phát hành bản cập nhật đầu tiên lên các thiết bị Android Wear và có những thay đổi rõ rệt. Ứng dụng độc …

Back To Top