Từ khóa: iClound

Làm thế nào để mở các tài liệu iWork trên Android

Công cụ iWork là bộ công cụ văn phòng của Apple giúp người dùng tạo ra các tài liệu, powerpoint,… Công cụ này chỉ dành cho các thiết bị Mac và iOS cũng giống như bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office. Tuy nhiên, bạn đang sử dụng thiết bị Android thì hoàn toàn không thể mở được …

Back To Top