Từ khóa: giải phóng bộ nhớ

Cách giải phóng bộ nhớ trong máy Android

Kể từ phiên bản 4.2 trở đi, Google đã có tích hợp tính năng giải phóng bộ nhớ, xóa toàn bộ dữ liệu lư trữ cache. Tính năng này được Google bổ sung khá là hợp lý khi bộ nhớ bị đầy và hạn chế tình trạng treo máy do bộ nhớ không còn chỗ …

Back To Top