Từ khóa: F7

Hướng dẫn up Stock Rom – TFT

Stock Rom chính là bản rom phát hành của Sony cho các version của các thị trường khác nhau. Bài viết sau sẽ nói về Stock Rom với 2 phiên bản là 6503 và bản 6502. Điều kiện – Backup trước khi up rom 1. Máy nên còn >70% pin để an toàn hơn. 2. …

Back To Top