Từ khóa: Device Protection

Google cập nhật Android 5.1 Lollipop cho Nexus 4

Theo thông báo chính thức từ Google, người dùng Nexus 4 được cập nhật lên Android 5.1 Lollipop thay vì những thông tin sản phẩm này không được nâng cấp lên Android 5.1 Lollipop như các trang công nghệ đưa tin. Bản cập nhật Android 5.1 Lollipop sẽ mang đến nhiều cải tiến như menu quick-settings …

Back To Top