Từ khóa: Deep Discharge Protection Tool

Sửa lỗi Deep Discharge trên chiếc Samsung Galaxy Note 8

Năm 2017 chắc hẳn là một năm đáng nhớ đối với Samsung và đặc biệt sự cố về pin trên chiếc Galaxy S8 và S8 Plus nhưng nhìn cung thì hãng cũng đã làm mọi thứ để sửa chữa lỗi lầm trên các sản phẩm lỗi về vấn đề pin. Tuy nhiên với Samsung Galaxy …

Back To Top