Từ khóa: Ứng dụng đa nhiệm trên Android

Ứng dụng đa nhiệm Multitasking cho Android

Tính năng đa nhiệm hay còn gọi là đa cửa sổ giúp người dùng có thể sử dụng nhiều ứng dụng trên nhiều cửa sổ trên điện thoại Android của bạn. Nó khá hữu ích như tính năng này chỉ được trang bị trên một số dòng điện thoại của một số dòng điện thoại …

Back To Top