Từ khóa: Flash Player

Hưỡng dẫn cài đặt Flash Player cho thiết bị chạy Android Lollipop

Đối với các dòng sản phẩm chạy Android mới nhất 5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.1 hoặc Lollipop OS đều cưa được  cài sẵn Adobe Flash Player để truy cập và xem các website được xây dựng dựa trên Flash Player hay những website có sử dụng Flash Player ở một số tính năng. Bở vậy, bạn …

Back To Top