Từ khóa: Download TWRP Recovery

Download ClockworkMod Recovery và TWRP Recovery cho Galaxy Note 3

Nếu bạn muốn cài các bản ROM Cook cho chiếc Galaxy Note 3 thì bạn cần cài đặt Recovery trước khi cài đặt các bản ROM mà bạn thích. Danh sách các ClockworkMod Recovery và TWRP Recovery cho Galaxy Note 3: Lưu ý: Bạn cần download đúng với model của chiếc Galaxy Note của bạn. Download TWRP Recovery:  SM-N900 …

Back To Top