Từ khóa: SuperSU Binary Update Failed

Sửa lỗi SuperSU Binary Update Failed trên điện thoại Android

Lỗi “SuperSU Binary Update Failed” là mộ trong những lỗi khá phổ biến trên các thiết bị đã được root sử dụng công cụ CF-Root hay CF-Auto-Root. Đó là lỗi phát sinh do bạn tiến hành cập nhật SuperSU phiên bản mới nhất. Vậy làm sao để khắc phục được lỗi này? Để khắc phục lỗi …

Back To Top