Từ khóa: Samsung S6 Edge

Cài đặt TWRP và Root điện thoại Samsung Galaxy S6 và S6 Edge chạy Firmware Marshmallow

Samsung Galaxy S6 và S6 Edge đã bắt đầu được nhận bản cập nhật Marshmallow. Nếu bạn bỏ qua các bản cập nhật hoặc không được nhận bản cập nhật nhưng bạn có thể làm theo hướng dẫn của chúng tôi “Làm thế nào để cài đặt Marshmallow Cập nhật trên Galaxy S6/S6 Edge“. Nếu bạn đã …

Back To Top