Từ khóa: Samsung Galaxy SL

Cài đặt Android 4.4.2 KitKat cho Galaxy SL I9003 với ROM CM 11

Như các bạn cũng đã biết chiếc Samsung Galaxy SL sẽ không còn bất cứ bản cập nhật nào. Nhưng bạn yên  tâm khi các ROM tùy chỉnh cũng vẫn còn và hỗ trợ Samsung Galaxy SL. Nổi bật nhất là ROM CM 11 được phát triển dựa trên nền Android 4.4.2 KitKat cho Samsung Galaxy …

Back To Top