• Từ khóa: Magisk mod

    Làm thế nào để chơi được Pokemon Go trên thiết bị Android đã root sử dụng Magisk

    Pokemon Go đã tạo lên một cơn sốt trên thị trường game di động trong năm vừa qua. Pokemon Go được phát hành bởi Niantic Labs và nó đã có bản cập nhật v0.37 giúp nó sửa các lỗi liên quan và ngay lập tức nó được cập nhật cho các thiết bị Android. Việc tung …

    Back To Top