Từ khóa: cài đặt Android Marshmallow

Hướng dẫn cài đặt bản cập nhật Android 6.0 Marshmallow OTA chính thức cho Moto X Play

Moto X Play là một thiết bị may mắn đã được nhận bản cập nhật OTA. Sau khi cài đặt bản cập nhật, điện thoại của bạn sẽ được cài đặt Android Marshmallow. Tuy nhiên bản cập nhật thông qua giao thức OTA sẽ chậm hơn so với file cài đặt được chính Motorola công bố …

Back To Top